דפנה מעוז

מושב שורש

0508827731

bombimaoz@gmail.com

http://tour-yehuda.org.il/1050/