top of page

שמי מרים שפירה

עליתי לארץ ב-85' ממקסיקו בנסיבות של ציונות.

תמיד הזדהיתי עם הגיבורות היהודיות שראו את ישראל כמקום לצמוח ו"להיות עם חופשי בארצנו ".

אני מעצבת גראפית, מאיירת, יוגית ושומרת הסביבה!!!!

היום בגיל 64, מטרתי בחיים היא להשפיעה, כמיטב יכולתי, לחיות בהרמוניה עם הסביבה האנושית והטבעית כאחד.
כלי עבודה שלי כדי ליצור את ההשפע הזאת הם האיור והעבודה מעשית באדמה.

אני מאמינה, שאם פורסים מין מטריה של קיימות, המקיפה כל אחד מתחומי החיים, העולם שלנו יתוקן!!! 
רק צריך רצון, החלטה הוצאת לפועל.

מאוד מקווה להצליח להעביר את המסר באמצעות האיור.

bottom of page